1.CYFROWA PRACOWNIA RTG

Centrum stomatologii Dam-Dent wyposażone jest w najnowocześniejszą cyfrową pracownię rentgenowską. Wykonujemy cyfrowe zdjęcia wewnątrzustne (RVG- radiowizjografia),cyfrowe zdjęcia panoramiczne,cefalometryczne, oraz zdjęcia tomograficzne-3d ( CBTB). Nasza pracownia rentgenowska została wyposażona w najnowocześniejsze i najbardziej precyzyjne aparaty rentgenowskie PROMAX 3D oraz PRO-X firmy Planmeca , co gwarantuje bezpieczeństwo oraz doskonałe obrazowanie.

Zdjęcie przekazujemy pacjentowi w formie wydruku,na płycie CD lub przesyłamy drogą elektroniczną bezpośrednio do lekarza prowadzącego.Każde leczenie stomatologiczne,protetyczne,chirurgiczne oraz ortodontyczne powinno być poprzedzone diagnostyką radiologiczną zębów.

Zdjęcia wenątrzustne

( zdjęcia obejmujące swym zasięgiem zwykle 1- 3 zębów) wykonujemy w naszej stomatologicznej pracowni rentgenowskiej metodą cyfrową (rvg) co przekłada się na bezpieczeństwo ,niezwykłą jakość obrazu oraz wygodę ( zdjęcie mamy w sekundę na monitorze )

Zdjęcia te stosujemy między innymi do:

 • wykrywanie zmian przyzębia i tkanek w okolicy okołowierzchołkowej;
 • oceny wypełnień;
 • oceny zmian próchnicowych;
 • leczenia kanałowego-przed, w trakcie i po zakończeniu;
 • oceny stanu przyzębia;
 • oceny zębów po urazie;
 • ekstrakcji zębów w celu określenia stanu kości i korzeni;
 • diagnostyki bólu;

rtgg   tomografia2-300x190

 

Zdjęcie pantomograficzne

potocznie nazywane panoramą lub zdjęciem panoramicznym – obejmuje swym zasięgiem wszystkie zęby,kość szczęki i żuchwy,zatoki szczękowe oraz stawy skroniowo-żuchwowe. Jest to poglądowe zdjęcie całego uzębienia.

Ze względu na duży obszar obrazowania jest nieodzownym narzędziem do planowania całego leczenia stomatologicznego i diagnozowania wszelkich nieprawidłowości ( zmian okołowierzchołkowych,torbieli,próchnicy,zębów źle przeleczonych kanałowo ,nowotworów,zębów zatrzymanych ..) i powinno być wykonane u każdego pacjenta co najmniej raz w roku.

Na podstawie zdjęcia panoramicznego określamy stan przyzębia, stan zębów przed planowaniem leczenia protetycznego,stan kosci przed planowaniem wszczepienia implantów. Zdjęcie wykonujemy przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego do określenia wad zgryzu,oraz do oceny postępu leczenia ortodontycznego. Nierzadko w naszej praktyce u pozornie zdrowych pacjentów za pomocą tego zdjęcia diagnozowaliśmy torbiele,zmiany próchnicze miedzyzębowe (niewidoczne w badaniu wewnątrzustnym) pozostawione korzenie oraz zmiany nowotworowe kości.

panoramiczne

 

Zdjęcia cefalometryczne

są wykorzystywane głównie do planowania oraz do oceny postępu leczenia ortodontycznego u dzieci i dorosłych Zdjęcie takie, tak jak i pozostałe zdjęcia jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej dawka promieniowania jest ograniczona do minimum przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

panoramczine2

 

Tomografia 3d – najwyższy poziom diagnostyki stomatologicznej

Podstawowe metody obrazowania takie jak zdjęcie panoramiczne, zdjęcia rtg pojedynczych zębów, czy zdjęcia cefalometryczne są niezbędne do postawienia diagnozy w leczeniu stomatologicznym lecz coraz częściej niewystarczające do precyzyjnego zaplanowania leczenia,oraz do zdiagnozowania bólu niewiadomego pochodzenia . Znacznie większe możliwości daje nam tomografia 3D, która daje nam obraz trójwymiarowy. Gwarantuje ona zarówno prawidłową diagnozę i planowanie leczenia, jak również jego kontrolę i ocenę wyników. Dlatego też tomografia znajduje wykorzystanie w implantologii , periodontologii, chirurgii, ortodoncji, endodoncji, w diagnostyce chorób stawu skroniowo-żuchwowego i zatok przynosowych.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki tomografii wolumetrycznej (CBTB) jest dla pacjenta najbezpieczniejszą metodą diagnostyki i umożliwia zdiagnozowanie i zlokalizowanie przyczyny bólu.. Leczenie implantologiczne wymaga dokładnego obrazowania trójwymiarowego, za pomocą którego oceniamy strukturę ,gęstość i grubość kości. Dodatkowo nasz tomograf komputerowy wyposażony jest w program implantologiczny za pomocą którego po wykonaniu zdjęcia dobieramy i dopasowujemy najbardziej optymalny dla badanego Pacjenta implant – jego rodzaj i wielkość, co gwarantuje doskonały efekt zabiegu.
Dzięki zastosowaniu oprogramowania endodontycznego mamy dostęp do obrazowania o jeszcze lepszej roździelczości co umożliwia :

 • Ocenę powikłań leczenia kanałowego
 • Diagnozę zmian  okołowierzchołkowych
 • Wykrycie anomalii dotyczących kanałów korzeniowych np. dodatkowe kanały,rozdwojenie kanałów
 • Ustalenie skrzywienia korzenia
 • Diagnostykę urazów: złamanie korzenia, zwichnięcia, przemieszczenia zębów i złamań zębodołowych
 • Lokalizację resorbcji korzenia
 • Określenie dokładnej lokalizacji wierzchołka korzenia w planowaniu przedoperacyjnym
 • Pomiary

 

tomografia-300x186   tomografia2-300x190

 

Zalety aparatów rentgenowskich cyfrowych w porównaniu do zdjęć wykonywanych metodą analogową na kliszy to:

 • zminimalizowanie o 90% dawki promieni rentgenowskich
 • znaczna oszczędność czasu-zdjęcie cyfrowe mamy na monitorze w sekundę po jego wykonaniu
 • perfekcyjny obraz i możliwość jego przybliżania ,wyostrzania
 • możliwość przesyłania drogą elektroniczną do lekarza prowadzącego lub specjalisty w celu konsultacji bez straty jakości
 • możliwość obróbki komputerowej i związana z tym możliwość pomiaru różnych detali ( np. pomiar długości kanału przy leczeniu kanałowym)

Wszystkie korzyści płynące z zastosowania radiowizjografi sprawiają , że aparaty cyfrowe zarówno wewnątrzustne jak i zewnątrzustne są nieodzownym narzędziem każdego nowoczesnego gabinetu dentystycznego.

Zapraszamy do współpracy również  lekarzy z Oświęcimia, Brzeszcz , Pszczyny, Lędzin, Bierunia i innych okolic.

Sprawdź dlaczego warto leczyć się u nas.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.

Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.