8.FIZJODYSPENSER

Gabinet chirurgiczny wyposażyliśmy w najnowocześniejszy fizjodyspenser firmy Kavo
KaVo EXPERTsurg LUX

Jest to  urządzenie do implantologii oraz chirurgii, zapewniające maksymalną precyzję zabiegów. Stosujemy go do zabiegów w kości takich jak

 • wszczepianie implantów
 • chirurgiczne przecinanie kości
 • wygładzanie i modelowanie kości
 • chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych
 • resekcja wierzchołka korzenia

Urządzenie to zapewnia szybsze i mniej bolesne gojenie się rany

Ma zastosowanie podczas zabiegów na tkankach twardych takich jak:

 • resekcja wierzchołka
 • chirurgiczne przecinanie kości (osteotomia)
 • trepanacja wyrostka zębodołowego
 • modelowanie kości
 • wygładzanie kości
 • implantacja wszczepów zębowych
 • usuwanie zębów mądrości
 • chirurgiczne połączenie odłamów kostnych (osteosynteza)
 • odcinkowe chirurgiczne przecinanie kości (osteotomia)

rtg8